Międzynarodowa wystawa kotów rasowych w Magdeburgu.

– Naomagic Cherry Land .PL
2xEX1
2xCACJ
2xBIV TOTAL
Ring Kitten – drugie i szóste miejsce

– UKALEQ IDOL.PL
2xEX1
2xCAC